Pierwsze kroki w nowym systemie - cele, klauzule

Pierwsze kroki w nowym systemie - cele, klauzule

RODO co nowego

Po wpisaniu do systemu informacji o administratorze danych osobowych oraz zastanowieniu się jaki zakres danych dla poszczególnych profili będzie gromadzony, czas wprowadzić do systemu cele i klauzule.

Cele

Po przejściu do menu Cele i kliknięciu na Dodaj cel, możliwe jest dodanie celu w jakim określone kontakty będą gromadzone w bazie. Można dodawać wiele celów, można je modyfikować oraz archiwizować.

cel.jpg 

Po przejściu do tworzenia celu pojawią się dwa pola: Nazwa celu oraz Opis celu. Nazwa celu, to skrócona nazwa, która będzie pokazywana jedynie użytkownikom systemu. Opis celu, to szczegółowe jego określenie, które będzie mógł zobaczyć każdy kontakt na swoim portalu informacyjnym (oczywiście jeśli będzie miał on przyporządkowany ten cel komunikacji).

Klauzule

Po dodaniu celu, czas na stworzenie klauzuli, która zostanie z nim powiązania, a następnie przypisana do kontaktu lub podpięta pod formularz.

rodzaj klauzuli.jpg

W systemie netPR.pl funkcjonują dwa rodzaje klauzul: Zgoda oraz Klauzula informacyjna. Ta pierwsze będzie checboxem przy formularzu i wymaga wyraźnego działania użytkownika, aby była zaakceptowana. Klauzula informacyjna z kolei jest wyświetlonym tekstem, bez możliwości interakcji.

Aby dodać nową klauzulę, w zakładce Klauzule kliknij przycisk Dodaj klauzulę. Po nadaniu jej nazwy oraz wybraniu typu, możliwe jest wprowadzenie jej treści. Popełniłeś literówkę lub po jakimś czasie zaszła potrzeba modyfikacji klauzuli? Nic nie szkodzi, wystarczy że dodasz nową wersję klauzuli. Możliwe jest także zarchiwizowanie nieaktualnej klauzuli i dodanie nowej.

klauzula.jpg

Ten sam cel można przypisać do wielu klauzul i odwrotnie - jedna klauzula może posiadać przypiętych wiele celów. To ty jesteś administratorem swojej bazy i najlepiej wiesz na jakiej podstawie i w jakim celu chcesz gromadzić i przetwarzać dane osobowe - nie chcemy cię ograniczać. Wkrótce umożliwimy też przyporządkowywanie klauzul do już istniejących w systemie kontaktów.